เนื่องในโอกาศจัดงานทำบุญครบรอบ 44 ปี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น และบุคคลทั่วไป

ขอเชิญศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างหอสมุดโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ในวัีนที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2553
แจ้งความจำนงค์เป็นเจ้าภาพ โทร.056-791426 ,056-792132

ร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่าการศึกษา
1. VIP จำนวน 44 กอง กองละ 10,000 บาท
2. ครูและศิษย์เก่า จำนวน 500 กอง กองละ 5,000 บาท
3.ศิษย์เก่าและผู้ปกครอง จำนวน 1,000 กอง กองละ 1,000 บาท
4.นักเรียน จำนวน 1,700 กอง กองละ 200 บาท
5.บุคคลทั่วไป จำนวน 2,000 กอง กองละ กองละ.............บาท


วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ภาพจำลองหอสมุดคุรุสดุดี5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น